Tên công trình: Trường CĐ Công Nhân Quốc Phòng

Địa điểm thi công: Thị xã Phú Thọ

Đối tác: CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ-HTC

Khối lượng thi công: 500m21

Hạng mục:

Cửa nhựa uPVC

Cửa chống cháy

Tấm ốp nhôm

Vách mặt dựng nhôm

Bình luận