Chi tiết sản phẩm

Bản lề được sử dụng cho cửa đi mở quay các hệ 1 cánh , 2 cánh và bản  lề khung – cánh cho hệ cửa nhựa lõi thép 4 cánh mở quay.

Bản lề 3D GQ có 2 dòng: 80Kg / 120 Kg. Tùy theo trọng lượng và kích thước để lựa chọn hệ phù hợp.

Mỗi cánh thường sử dụng 3 bản lề. Đối với các cánh lớn có thể tùy biến sử dụng 4 cái

Bản lề 3D 1 Bản lề 3D 2 Bản lề 3D

Bình luận