Tên công trình: KCN Bá Thiện

Địa điểm thi công: Vĩnh Phúc

Khối lượng thi công: 500m23 21

Bình luận