Tên công trình: CÔNG TY TNHH VINA CTS THÁI NGUYÊN

Địa điểm thi công: Khu công nghiệp Điềm Thụy, Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

Đối tác: 

Khối lượng thi công: 700m21 3 4 54321

Bình luận